Η εταιρεία


Η εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ε.Π.Ε. δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στη διαχείριση ανακύκλωσης αναλαμβάνοντας έργα συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας εντάσσονται στον εθνικό σχεδιασμό της διαχείρισης, ο οποίος προβλέπει την ανακύκλωση των ανανεώσιμων πηγών, και στη νέα νομοθεσία για την ανακύκλωση των συσκευασιών.

Η εταιρεία αφουγκράζοντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των συνεργατών της σε θέματα που αφορούν το χαρτί από την πρώτη ύλη μέχρι και την τελική διάθεση του προϊόντος, αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στη χάρτινη συσκευασία καθώς και σε άλλα παράγωγα του χαρτιού.Υλικά ανακύκλωσης


Η εταιρεία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της αρχικά στην ανάκτηση: πλαστικού, ξύλου, αλουμινίου, χαρτιού, χαρτονιού, γυαλιού και πολυαιθυλενίου, έχοντας ως στόχο την συνεχή ανάπτυξη του εύρους των προϊόντων που θα επεξεργάζεται.

Τα ανακτημένα υλικά διοχετεύονται εκ νέου στους διάφορους κύκλους παραγωγής για να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται διπλό πλεονέκτημα: οικονομία στις πρώτες ύλες και σεβασμός στο περιβάλλον.

Το έργο EKA e-shop συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ
Developed by Awapai       Powered by FlexWeb