Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός


Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ διαθέτει συστήματα συλλογής (containers, press containers και κάδους) καθώς και ειδικά οχήματα για τη μεταφορά των υλικών από τους χώρους των πελατών. Επίσης, διαθέτει εγκαταστάσεις διαλογής, ειδικά σχεδιασμένες για να εξασφαλίζουν τη μέγιστη ελαστικότητα στην επεξεργασία των αποβλήτων. Σε πλήρη ανάπτυξη, θα επιτρέπουν την προσωρινή διαλογή, σε μέχρι και οκτώ διαφορετικές κατηγορίες υλικών. Η διαλογή πραγματοποιείται από εξειδικευμένους χειριστές (για πλαστικό, χαρτί και χαρτόνι) και από μαγνητικούς διαχωριστές που εξολκούν τα μεταλλικά είδη συσκευασίας (κουτιά αναψυκτικών κλπ).

Ο κύκλος επεξεργασίας είναι βελτιστοποιημένος χάρη στην πλήρη αυτοματοποίηση της εκφόρτωσης των ανακτημένων υλικών και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας. Τα ανακτημένα προϊόντα δεματοποιούνται σε μπάλες, ενώ τα υπολείμματα στέλνονται σε χωματερές ή σε άλλες ειδικές εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία.

Το έργο EKA e-shop συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ
Developed by Awapai       Powered by FlexWeb