Υπηρεσίες


Η εταιρεία μας παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  • Συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
  • Μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών
  • Δίαθεσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών

Και γενικά υπηρεσίες που αφορούν τις χάρτινες συσκευασίες και τα λοιπά παράγωγα του χαρτιού.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναλαμβάνει:

  • Την μελέτη, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με έκδοση ειδικού πιστοποιητικού.
  • Την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος συλλογής και καταστροφής εμπιστευτικών εγγράφων για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με έκδοση ειδικού πιστοποιητικού.
  • Την προμήθεια χάρτινων συσκευασιών για κάθε χρήση.
Το έργο EKA e-shop συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ
Developed by Awapai       Powered by FlexWeb